Oplysningspligt leverandører og samarbejdspartnere

Som led i indgåelsen af en aftale om materialeleverancer/udførelse af byggeopgaver kan Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS, Kattegatvej 12, 8500 Grenaa (CVR 41518227) Tlf.: 46353032 som såkaldt ”dataansvarlig” behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.).

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af aftalte leverancer eller aftaler.

I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre opgaven  kan personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at opgaven kan realiseres.

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen indsamler Byggefirmaet Lindgaard Nielsen almindelige personoplysninger  hos relevante myndigheder.

Byggefirmaet Lindgaard Nielsen vil opbevare/gemme personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at I/du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

I/du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.