Standardbetalingsbetingelserne for Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS. er løbende måned + 30 dage.

Fakturaer for leverede varer og tjenesteydelser skal være os i hænde senest den 25. i måneden. Modtages fakturaen senere vil den blive registreret som modtaget i måneden efter.

Betaling af rettidigt modtagne fakturaer foretages den sidste dag i måneden. Falder den sidste dag i måneden ikke på en bankdag, sker betalingen den førstkommende bankdag herefter.

Ovenstående betalingsbetingelser er udgangspunktet for betalinger fra Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS.

I specielle tilfælde kan der aftales kortere eller længere betalingsbetingelser, f.eks. ved aftale om kontantrabat.